Foto Navn Gev. Lgd Mat. Lager Pris
Stålmøtrik Høj M10 x 40mm fzb NW17 M10 Stål 77 DKK 34,01
Stålmøtrik Høj M10x30mm A4 syrefast M10 A4 30mm Syrefast 45 DKK 634,98
Stålmøtrik Høj M12x36 10.9 sort M12 ubeh. 36mm Stål 10.9 56 DKK 52,52
Stålmøtrik Høj M16 x 50 mm sort M16 ubeh. 50mm Stål 26 DKK 103,56
Stålmøtrik Høj M18 A4 Syrefast M18 A4 50mm Syrefast 56 DKK 467,46
Stålmøtrik Høj M20 x 50 mm DIN 6334 sort M20 ubeh. 50mm Stål 17 DKK 206,17
Stålmøtrik Høj M24x72mm A4 Syrefast M24 A4 72mm Syrefast 0 DKK 395,82
Stålmøtrik Høj M6 x 30mm fzb M6 FZB 30mm Stål 12 DKK 3,62
Stålmøtrik Høj M8 x 50mm fzb M8 FZB 50mm Stål 35 DKK 12,85
Stålmøtrik Høj M8x24mm A4 Syrefast M8 A4 24mm Syrefast 1 DKK 362,84
Stålmøtrik M24 Hærdet DIN6334 2 DKK 117,87