Salgs- og leveringsbetingelser

for JNF Momentum A/S (i det følgende kaldet JNF). CVR-nr: DK 10 08 30 44

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for JNF, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra JNF, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt køber ikke har givet accept på tilbud inden for 14 dage fra tilbudsdato. Aftaler om ændringer eller tillæg til oprindelige ordrer eller tilbud er ikke bindende for JNF uden der foreligger skrift bekræftelse fra JNF. Priser på hjemmesiden og webshoppen vises eksklusive moms og eksklusive eventuelle miljøafgifter og lignende.

2. Levering og udbringning

Vi leverer varer i hele Danmark til de til enhver tid gældende fragttariffer. Til Færøerne, Grønland, Island og udland sendes alle forsendelser ufranko.

3. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse og forfaldsdato fremgår af faktura. Såfremt der ikke betales rettidigt i henhold til anført betingelse og forfaldsdato, så beregnes rente på 1,0% pr. påbegyndt måned, dog mindst 25,00 kr. (regnes fra forfaldsdato på faktura).

4. Forsinkelser

Hvis forsinket levering forekommer som et resultat af arbejdskonflikter eller andre omstændigheder uden for parternes kontrol, forlænges leveringsperioden i det omfang, det betragtes som rimeligt. Såfremt leveringstiden overskrider 20 dage ud over det aftalte, har JNF såvel som køber ret til at annullere aftalen. Hvis JNF ikke leverer inden for leveringsperioden eller inden for ​​ovennævnte forlængede leveringstid, har køberen ret til efter skriftligt varsel til JNF, at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist for dette, med angivelse af, at køber agter at hæve aftalen, hvis levering ikke sker inden for denne frist. Hvis levering ikke er foretaget inden for den fastsatte frist, har køberen ret til at annullere aftalen ved skriftlig meddelelse til JNF.

5. Reklamationsret vedr. fejl og mangler

Klager over fejl og mangler skal ske skriftligt og straks efter modtagelse af varen. Undlader køber dette, mistes retten til at kræve afhjælpning eller ombytning. Hvis JNF ikke afhjælper eller erstatter fejlbehæftede eller mangelfulde leverancer inden for en rimelig periode efter, at køberen har foretaget en skriftlig og rettidig reklamation, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til JNF, at opsige aftalen med hensyn til den fejlbehæftede eller mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at opretholde købet og kræve forholdsmæssigt afslag eller udskiftning på denne baggrund. Hvis køber har ophævet aftalen, har han ret til at kræve kompensation fra JNF for de ekstra omkostninger, der er afholdt af ham ved erhvervelse af tilsvarende levering fra en anden part. Kravet kan ikke overstige 10% af den aftalte købspris for den mangelfulde vare. JNF har ikke ansvar for mangler eller forringet udbytte på grund af fejl eller mangelfuld levering. JNF er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andre indirekte tab eller omkostninger.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

JNF er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JNF eller andre, som virksomheden er ansvarlig for. JNF er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. JNF er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning hvor JNF måtte være underlagt produktansvar over for tredjepart, er køber forpligtet til at holde JNF skadesløs i samme omfang. JNFs ansvar er begrænset i overensstemmelse med ovenstående ansvar for produktansvar. Hvis en tredjepart fremsætter krav mod en af ​​parterne om erstatningsansvar i henhold til dette stykke, skal denne part straks underrette den anden part herom.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen er i overensstemmelse med kontraktforholdet. Køberen er forpligtet til straks at rapportere eventuelle mangler, der måtte være fundet i en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe yderligere mangler, der kan findes i den foreskrevne undersøgelse. Klager, der skyldes mangler og forsinkelser, skal fremsættes skriftligt og umiddelbart efter konstateringen af ​​misligholdelsen. I tilfælde af klager over mangler, skal klagen indeholde en redegørelse for manglen. Ved en sådan klage har JNF ret til, at kontrollere skader på skadestedet og undersøge mangelfulde dele, før JNF beslutter, om manglerne er omfattet af JNFs forpligtelse som beskrevet i afsnit 6 ovenfor.

8. Ejendomsforbehold

JNF forbeholder sig retten til, med begrænsningerne som følger af obligatorisk lov, retten til at sælge indtil den fulde købspris plus eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, så det omfatter den transformerede eller forarbejdede vare i et omfang, der er lig med den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres af de almindelige domstole og ved anvendelse af Dansk lov.

10. Retur

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun hvis varerne er brugbare, intakte, ubeskadigede og i originale emballager. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering modregnes et gebyr på 10%, dog minimum kr. 100,-. Skaffevarer (SK_Varenumre) tages ikke retur. Ved returnering senere end 3 måneder fra modtagelse vil kreditering ikke finde sted.

 

Generelle handelsbetingelser for e-handel

1. Leveringstid

Ordrer bestilt mandag til torsdag inden kl. 15.00 og fredag inden kl. 13.00 afsendes samme dag. Ordrer modtaget efter kl. 15.00 afsendes næste hverdag. Ordrer modtaget fredag efter kl. 13.00 og i weekenden (lørdag/søndag) og på helligdage afsendes førstkommende hverdag. Gælder lagerførte varer ab lager hos JNF Momentum A/S.

2. Fragtomkostninger

Fragtbeløbet følger Postnord og Danske Fragtmænds tariffer, men den endelige fragtomkostning kan afhænge af valgt/ønsket fragtmetode efter aftale med JNF Momentum A/S, samt ordrens størrelse, forsendelsens størrelse og produktindholdet i forsendelsen. Ved køb i webshoppen vises fragtbeløbet i indkøbskurven inden endelig bestilling foretages.

Lette forsendelser sker normalt med Postnord og GLS. Tungere forsendelser sker normalt med Danske Fragtmænd. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Hvis varen ikke er leveret på grund af manglende kvittering for modtagelse, så en det kundens ansvar, at tage kontakt til transportøren for at aftale nyt leveringstidspunkt. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering for modtagelse, er for købers egen risiko ved evt. mangler og beskadigelse.

JNF Momentum A/S forbeholder sig retten til at ændre ønsket leveringsmetode, hvis det er til fordel for kunden.

3. Rabat på varekøb

Såfremt der ydes rabat på købet fremgår dette på varen eller i indkøbskurven. Alle ordrer under 300 kr. ekskl. moms udløser ikke evt. rabat ved samhandelsaftale.

4. Betalingsmuligheder

Køber kan betale via bankoverførsel eller med kreditkort. Denne betalingsmetode anses som kontantbetaling og bestillingen afsendes fra JNF når betalingen er registeret.

5. Returret

Der er fuld returret i 14 dage. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale forsendelsesomkostningerne. Varer skal returneres uskadt og i original emballage.

6. Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, og JNF forbeholder sig retten til an annullere ordrer der ikke kan gennemføres på grund af disse omstændigheder.

7. Ophavsret

Alle fotos, grafik og øvrige illustrationer på denne hjemmeside og webshop tilhører JNF og må ikke kopieres eller anvendes uden skriftlig samtykke fra JNF.

8. Persondatapolitik

JNF videregiver ingen personlige data eller andre oplysninger indtastet på denne hjemmeside til tredjepart (f.eks. Direct marketingfirmaer ol.). De indtastede oplysninger bliver udelukkende anvendt til servicering af køber, når køber handler hos os.